നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ..? എങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാതെ പോവരുത്.

          ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ.മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ബെഡിലേക് പോകുന്നത് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല.
പലരുടെയും രാത്രിയിൽ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം മണിക്കൂറുകളോളം  നീളും.ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങി ടിക് ടോക്, ഫെയ്സ്ബുക്ക്,യൂട്യൂബ് , വാട്ട്സ്ആപ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിം നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിൽ കറങ്ങി കൊണ്ട്3യിരിക്കും.സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമല്ല മൊബൈൽ ഗെയിമിന്റെ ലോകഥയിരിക്കും.സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കൂടുതൽ സ്മാർതകഉന്നതോടെ ഗെയിമുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചംവായ്പാ വന്നിരിക്കുകയാണ്.പഴയ കാലത്തെ പോലെ 10 മിനുട്ടിൽ തീരുന്നത് അല്ല ഇന്ന് മണിക്കൂർ കളികൾ. ഈ അടുത്ത് തുടർച്ചയായി 12 മണിക്കൂർ പബ് ജി കളിച്ചഇട്ട് ഒരു കുട്ടി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച വാർത്ത നാം അറിഞ്ഞവരാൻ.
കുട്ടികൾ സ്മാർട്ടാകാണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും.കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്നവരും ഉണ്ട്.ഇതൊക്കെ വൻ പ്രത്യേകതകളാണ്  സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിത ഉപയോഗം വളരെ അധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.എത് രാത്രിയിലാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല.Post a comment

0 Comments